Squirrel in Snow : Tupai

Info media photography : Tupai dalam Salju oleh Photographer Ray Yeager, diambil selama badai salju di New Jersey, hebat banged nih photographer

Kasihan si tupai